ABOUT

The website

This website guides you trough our Brewiks microbrewery  product range. It was built to educate customers about our products and services and to interact on direct basis.

The Company

Brewiks is a brewing equipment production line made by the Company Mithraeum d.o.o. The Company produces stainless steel products for the food and beverage, chemical and pharmaceutical industries since 1990. We  research, develop, produce market and support the products and our customers directly and through our regional partners.

Mission

Our drive is to produce best specialized products that will help to preserve the brewing craft, help creating jobs and support local economy.

Vision

We've walked the road from transforming the company from no-name producer of high quality half products in the 90's to a known producer of  branded brewing systems. Our plan is to become a world-wide accepted leader in development of brewing machinery  till 2030 and secure the position as a leading innovative company in this highly traditional industry.

Principles

To make a diference and reinvent how things are done

To solve problems that local businesses encounter

To be the best in what we do

REFERENCES

Since the beginning of sales in 2014, more than 200 brewers all over the world chose Brewiks products to build and expand their business. We try to update them periodically, but not all locations may be shown due to different reasons. 

Pametna Mikro Pivovarna 5.0
 

Cilj projekta PMP 5.0 je avtomatizacija in digitalizacija (vključitev merilne senzorike na kritična mesta delovnega procesa) vseh ključnih delovnih procesov, s katero se bo lahko računalniško nadzorovalo in kontroliralo posamezne procese obdelave in varjenja piva. S tem se bo bistveno zmanjšala možnost napak, obenem pa zagotovila sledljivost in ponovljivost postopkov varjenja piva, kar bo zagotavljajo konstantno kakovost končnega produkta.

 

Integrirano IT sistemsko rešitev, ki se bo v fazi postavitve demo pilotnega projekta modificirala za potrebe delovanja mikro pivovarne, bo možno aplicirati tudi

v druge branže in delovne procese, ki temeljijo na podobnih delovnih postopkih, s čimer bo DP projektu zagotovljena širina in trajnost.

Za delo na projektu so se povezala slovenska visokotehnološka podjetja Chipolo d.o.o., Mithareum d.o.o., GNS Plus d.o.o., Vizir d.o.o. in Lotrič Metrology d.o.o.. 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 www.eu-skladi.si in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si.

 

Višina celotnih stroškov operacije: 2.976.675,00 EUR , višina sofinanciranja: 1.342.511,60 EUR.

SPIRIT slovenija
RS ministrstvo za gospodarski razvoj in
EU evropski sklad za regionalni razvoj.p

Zagon podjetja Mithreum d.o.o.

 

V okviru operacije bo podjetje Mithraeum:

  • Izvedlo nakup nove strojne opreme, kar nam bo omogočilo preusmeritev v novo tržno nišo in uvedbo novega izdelka-sirarske opreme večjih dimenzij,

  • Okrepilo RR aktivnosti z namenom razvoja novih izdelkov,

  • Nadgradilo obstoječe in uvedlo nove trženjske pristope in digitalne prodajne poti z namenom pridobitve novih kupcev  in z namenom povečanja prodaje obstoječih in novih izdelkov,

  • Izvedlo nakup električnega avtomobila in viličarja, ki bo prispeval k zmanjševanju emisij v okolje.

 

Cilji operacije so:

  • ohranitev zaposlitev;

  • zagon proizvodnje v polnem obsegu in stabilizacija ter posledično dolgoročna rast prodaje, prihodkov in dobička;

  • vstop na novi tuji trg;

  • dvig dodane vrednosti;

  • izboljšana snovna in energetska učinkovitost v poslovnih in proizvodnih procesih ter dosežen pozitiven učinek na gospodarski in socialni razvoj Jugovzhodne regije.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

RS ministrstvo za gospodarski razvoj in
EU evropski sklad za regionalni razvoj.p