top of page

FUNDED PROJCTS

Since the beginning of sales we strive to modify, invent and reinvent. Several projects are possible to develop only with help of national and EU foundations. We thank them deeply for collaboration and choosing us as reliable partner. 

Pametna Mikro Pivovarna 5.0
 

Cilj projekta PMP 5.0 je avtomatizacija in digitalizacija (vključitev merilne senzorike na kritična mesta delovnega procesa) vseh ključnih delovnih procesov, s katero se bo lahko računalniško nadzorovalo in kontroliralo posamezne procese obdelave in varjenja piva. S tem se bo bistveno zmanjšala možnost napak, obenem pa zagotovila sledljivost in ponovljivost postopkov varjenja piva, kar bo zagotavljajo konstantno kakovost končnega produkta.

 

Integrirano IT sistemsko rešitev, ki se bo v fazi postavitve demo pilotnega projekta modificirala za potrebe delovanja mikro pivovarne, bo možno aplicirati tudi

v druge branže in delovne procese, ki temeljijo na podobnih delovnih postopkih, s čimer bo DP projektu zagotovljena širina in trajnost.

Za delo na projektu so se povezala slovenska visokotehnološka podjetja Chipolo d.o.o., Mithareum d.o.o., GNS Plus d.o.o., Vizir d.o.o. in Lotrič Metrology d.o.o.. 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 www.eu-skladi.si in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si.

 

Višina celotnih stroškov operacije: 2.976.675,00 EUR , višina sofinanciranja: 1.342.511,60 EUR.

SPIRIT slovenija
RS ministrstvo za gospodarski razvoj in
EU evropski sklad za regionalni razvoj.p

Zagon podjetja Mithreum d.o.o.

 

V okviru operacije bo podjetje Mithraeum:

  • Izvedlo nakup nove strojne opreme, kar nam bo omogočilo preusmeritev v novo tržno nišo in uvedbo novega izdelka-sirarske opreme večjih dimenzij,

  • Okrepilo RR aktivnosti z namenom razvoja novih izdelkov,

  • Nadgradilo obstoječe in uvedlo nove trženjske pristope in digitalne prodajne poti z namenom pridobitve novih kupcev  in z namenom povečanja prodaje obstoječih in novih izdelkov,

  • Izvedlo nakup električnega avtomobila in viličarja, ki bo prispeval k zmanjševanju emisij v okolje.

 

Cilji operacije so:

  • ohranitev zaposlitev;

  • zagon proizvodnje v polnem obsegu in stabilizacija ter posledično dolgoročna rast prodaje, prihodkov in dobička;

  • vstop na novi tuji trg;

  • dvig dodane vrednosti;

  • izboljšana snovna in energetska učinkovitost v poslovnih in proizvodnih procesih ter dosežen pozitiven učinek na gospodarski in socialni razvoj Jugovzhodne regije.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

RS ministrstvo za gospodarski razvoj in
EU evropski sklad za regionalni razvoj.p

KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIK ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREKO SHOWROOMOV

 

Namen projekta je krepitev trženja blagovne znamke BREWIKS micro brewery  na irskem trgu z željo postati vodilna blagovna znamka in vodilni ponudnik opreme na področju pivovarstva, mlekarstva, destilacije in mesne industrije. 

Cilj javnega razpisa je višja dodana vrednost v podprtih podjetjih, krepitev končnih produktov slovenskih podjetij na tujih trgih in pozicioniranje proizvodov slovenskih podjetij višje v globalnih verigah vrednosti, kar prispeva k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

RS ministrstvo za gospodarski razvoj in
SPIRIT slovenija
EU evropski sklad za regionalni razvoj.p
Spirit Slovenija.jpg
bottom of page